بازاریابی در شبکه‌ های اجتماعی

۱۵ دی ۱۳۹۵

شبکه های اجتماعی و تحلیل آنها

یک شبکه اجتماعی، ساختاری اجتماعی است؛ متشکل از مجموعه‌ای از بازیگران و روابط بین بازیگران. شبکه‌های اجتماعی یک راه واضح […]
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بازاریابی در شبکه‌ های اجتماعی

پنج ابزار بسیار کاربردی برای بازاریابی در شبکه‌ های اجتماعی

دنیای بازاریابی در شبکه‌‌های اجتماعی هنوز‌هم پیچیده و ناشناخته است. هیچ فرمول قطعی و ثابتی برای موفقیت شما در این دنیای […]